фибран

Галерия

фибран

Фибранът , има втвърдена хомогенна и устойчива структура .
Плоскостите се характеризират и със:
- високо и трайно термоизолационно свойство
- минимално водопоглъщане
- силно устойчив на натиск
- трудна възпламеняемост                                          

Цена с включени

материали

Дебелина на

плоскостите

36лв. / m2 5см.
38лв. / m2 6см.
40лв. / m2 7см.
42лв. / m2 8см.
44лв. /  m2 9см.
46лв. / m2 10см.