каменна вата

Галерия

каменна вата

За разлика от другите видове изолация, каменната вата е единственият топлоизолационен материал ,
който едновременно осигурява  топло , звуко и пожаро изолационна защита.
- Добро акумулиране на топлинна енергия.
- Отлична паропропускливост без повява на конденз върху вътрешни и външни повърхности.
- С по дълъг живот от останалите топлоизолационни материали.   
    

Цена с включени

материали

Дебелина на

плоскостите